Techmat Płock

Uszczelki płaskie, uszczelki kołnieżowe (uszczelnienia statyczne połączeń kołnierzowych) możemy napotkać w każdej gałęzi przemysłu (rurociągi, gazociągi, uszczelki do cystern, uszczelki pokryw, itp.).

 

W naszej ofercie znajduje się szeroka gama uszczelek wycinanych z różnych materiałów: 

 • wszystkie rodzaje płyt gumowych, np.: NBR, FPM, EPDM, SILIKON (również silikon spożywczy),
 • płyty uszczelkarskie bezazbestowe produkcji GAMBIT, POLONIT, TEMAC,
 • płyty grafitowe, teflonowe PTFE, filcowe,
 • płyty z materiałów termoplastycznych, np.: POM, poliamid PA, tekstolit, bakielit,
 • płyty miedziane, aluminiowe, fibrowe, itp.

Uszczelki produkujemy przy pomocy wycinarki CNC na podstawie własnej dokumentacji technicznej lub dostarczonej nam przez klienta.

Ze względu na różnorodność zastosowań konstrukcyjnych przy zamówieniu należy określić:

 • typ uszczelki i wymiary,
 • rysunek uszczelki,
 • numer normy, ciśnienie, temperaturę,
 • rodzaj medium w jakim pracować będzie uszczelka.

Wykonujemy również nienormatywne uszczelki wg rysunku lub wzoru klienta.

 

Oferujemy wycinanie uszczelek wg następujących norm:

EN 1514-1 DIN 2690 DIN 28040
EN 12560-1 DIN 2691 DIN 86071
ASME B16.21 DIN 2692 DIN 86072
DIN 82331    

TABELE WYMIAROWE USZCZELEK WG NORM

EN 1514-1/1997
DN   PN 2,5 PN 6 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40   PN 63  

d1 mm

d2 mm d2 mm d2 mm d2 mm d2 mm d2 mm DN d1 mm d2 mm
10 12 39 39 46 46  46  46  10  18  56 
15 22 44 44 51  51  51  51  15  21  61 
20 27  54  54  61  61  61  61  20  25  72 
25 34  64  64  71  71  71  71  25  30  82 
32 43  76  76  82  82  82  82  32  41  88 
40 49  86  86  92  92  92  92  40  47  103 
50 61  96  96  107  107  107  107  50  59  113 
60 72  106  106  117 117  117  117  60  68  123 
65 77  116  116  127  127  127  127  65  73  138 
80 89  132  132  142  142  142  142  80  86  148 
100 115  152  152  162 162  168  168  100  110  174 
125 141  182  182  192  192  194  194  125  135  210 
150 169  207  207  218  218  224  224  150  163  247 
200 220  262  262  273  273  284  290  175  185  277 
250 273  317  317  328  329  340  352  200  210  309 
300 324  373  373  378  384  400  417  250  264  364 
350 356  423  423  438  444  457  474  300  314  424 
400  407  473  473  489  495  514  546  350  360  486 
(450)  458  528  528 539  555  564  571  400  415  543 
500  508  578  578  594  617  624  628       
600  610  679  679  695  734  731  747       
700 712  784  784  810  804  833       
PN 86/H-74374/02 PN-87/H-74364
DN   0,25 [MPa] 0,63 [MPa] 1,0 [MPa] 1,6 [MPa] 2,5 [MPa] 4,0 [MPa] 6,3 [MPa] 10 [MPa] 

d1 mm

d2 mm d2 mm d2 mm d2 mm d2 mm d2 mm d2 mm d2 mm
10 18 38 38 46 46 46 46 56 56
15 22 44 44 51 51 51 51 61 61
20 27  54  54 61 61 61 61 72 72
25 34  64  64 71 71 71 71 82 82
32 43  76  76 82 82 82 82 88 88
40 49  86  86 92 92 92 92 103 103
50 61  96  96 107 107 107 107 113 119
65 77  116   116 127 127 127 127 138 144
80 89  132  132 142 142 142 142 148 154
100 115  152  152 162 162 168 168 174 180
125 141  182  182 192 192 194 194 210 217
150 169  207  207 218 218 224 224 247 257
175 190  237  237 248 248 254 265 277 287
200 220  262  262 273 273 284 290 309 324
225 240  287 287 302 302 310 322 334 361
250 273  317  317 328 329 340 352 364 391
300 324  373  373 378 386 400 417 424 458
350 356  423  423 438 444 457 474 486 512
400  407  473  473 489 495 514 546 543 572
450  458  528  528 539 555 564 571  -
500  508  578  578 594 617 624 628 657  704 
600  610  679  679 695 734 731 747 764  813 
700  712 784 784 810 804 833 852 879 950
800  813 890 890 917 911 942 974 988 -
900  915 990 990 1017 1011 1042 1084 1108 -
1000  1016 1090 1090 1124 1128 1154 1194 1220 -
1200  1220 1290 1307 1341 1342 1364 1398 1452 -
A SME/ANSI B16.5-1998
DN    KLASA [psi]

150

300 400 600 900
1,03 [MPa] 2,07 [MPa] 2,76 [MPa] 4,13 [MPa] 6,21 [MPa]
(DN) NPS d1 mm d2 mm d2 mm d2 mm d2 mm d2 mm
(15) ½” 21 48 54 54 54 64
(20) ¾” 27  57 67 67 67 70
(25) 1” 33  67 73 73 73 79
(32) 1¼” 42  76 83 83 83 89
(40) 1½” 49  86 95 95 95 99
(50) 2 60  105 111 111 111 143
(65) 2½” 73  124 130 130 130 165
(80) 3 89  137 149 149 149 168
- 3½” 102  162 165 162 162 -
(100) 4 114  175 181 178 194 206
(125) 5 141  197 216 213 241 248
(150) 6 168  222 251 248 267 289
(200) 8 219  279 308 305 321 359
(250) 10 273  340 362 359 400 435
(300) 12 324  410 422 419 457 498
(350) 14 356  451 486 483 492 521
(400) 16 406  514 540 536 565 575
(450)  18 457  549 597 594 613 638
(500)  20 508  607 654 648 683 699
(600)  24 610  718 775 768 790 838

Legenda:

1 psi = 6,89476 [kPa]
NPS  = średnica nominalna w calach
1 cal = 25,4 [mm]

DIN 2690
DN   0,25 [MPa] 0,60 [MPa] 1,0 [MPa] 1,6 [MPa] 2,5 [MPa] 4,0 [MPa]
d1 mm d2 mm d2 mm d2 mm d2 mm d2 mm d2 mm
10 18 - 38 45 45 - 45
15 22 - 43 50 50 - 50
20 28 - 53 60 60 - 60
25 35 - 63 70 70 - 70
32 43 - 75 82 82 - 82
40 49 - 85 92 92 - 92
50 61 - 95 107 107 - 107
65 77 - 115 127 127 - 127
80 90 - 132 142 142 - 142
100 115 - 152 162 162 - 168
125 141 - 182 192 192 - 195
150 169 - 207 218 218 - 225
(175) 195 - 237 248 248 255 267
200 220 - 262 273 273 285 292
250 274 - 318 328 330 342 353
300 325 - 373 378 385 402 418
350 368 - 423 438 445 458 475
400 420 - 473 490 497 515 547
(450)  470 - 528 540 557 565 572
500  520 - 578 595 618 625 628
600  620 - 680 695 735 730 745
700 720 - 785 810 805 830 850
800 820 - 890 915 910 940 970
900 920 - 990 1015 1010 1040 1080
1000 1020 - 1090 1120 1125 1150 1190
1200 1220 1290 1305 1340 1340 1360 1395

CHARAKTERYSTYKA USZCZELEK

 1. Uszczelki kołnierzowe
 2. Uszczelki filcowe
 3. Uszczelki grafitowe
 4. Uszczelki gumowe
 5. Uszczelki korkowe
 6. Uszczelki z płyt uszczelkarskich
 7. Uszczelki teflonowe PTFE
Uszczelki kołnierzowe wykonuje się w zależności od użytych materiałów jako niemetalowe i metalowe. Uszczelki te wykonujemy z płyt uszczelarskich, czy też płyt z grafitu ekspandowanego zbrojonego blaszką ze stali nierdzewnej. W grupie uszczelek kołnierzowych metalowych materiał miękki stanowi tu właściwy środek uszczelniający, metal zaś zabezpiecza należycie od uszkodzenia, daje obudowę lub szkielet uszczelnienia i podwyższa wytrzymałość. Uszczelnienia te znajdują zastosowanie w urządzeniach hydraulicznych wysokociśnieniowych lub do pary wodnej; w większości jednak przypadków są używane jako uszczelnienia o przekroju rozmaicie ukształtowanym. Zaletą jest ich duża wytrzymałość na wysokie temperatury i ciśnienie.
Filc jest sprasowaną mieszanką włókien wełnianych z dodatkiem włókien innego rodzaju w ilości do 20%. Powstaje przez spilśnienie, polegające na zbijaniu włókien pod wpływem ciśnienia, wilgoci i ciepła. Na uszczelki stosuje się filc techniczny biały, który w zależności od stopnia sprasowania posiada: ciężar właściwy 0,15÷0,36 kG/dcm3, wytrzymałość na rozciąganie11÷35 kG/cm2. Uszczelki filcowe znajdują zastosowanie w uszczelnieniach łożysk, zapobiegając wydostawaniu się smaru i wnikaniu do łożyska zanieczyszczeń. Zaletami filcu są: duża elastyczność, dobre przyleganie do powierzchni uszczelnianej i pyłochłonność.
Grafit jest materiałem o barwie czarnoszarej i metalicznym połysku, mało reaktywny, bardzo miękki, tłusty w dotyku, zwykle ma postać ziarnistych lub ziemistych skupień. Powstaje w wysokich temperaturach przy braku tlenu. Grafit dobrze przewodzi prąd elektryczny oraz ciepło, jest łupliwy, nierozpuszczalny. Uszczelki wykonane z płyt grafitowych mogą być stosowane w zakresie temperatur od -200 °C do 650 °C, z tym że dla pary wodnej dopuszcza się stosowanie tylko do 550 °C a w przypadku mediów utleniających do 450 °C. Odporność chemiczną zachowują w zakresie od 0 do 14 pH. Grafit stosowany jest jako składnik płyt uszczelniających, a także służy do powlekania zewnętrznej powierzchni szeregu rodzajów uszczelnień, dla zapobiegnięcia przypiekaniu się ich do powierzchni uszczelnianych.
Uszczelki gumowe są powszechnie stosowane do uszczelnienia elementów, przez które przepływa na przykład woda gorąca bądź zimna (również para wodna), olej, benzyna, nafta czy nawet różne rodzaje lżejszych czy mocniejszych kwasów. Odporność wyrobów uzależniona jest od materiałów z jakich została wykonana, dlatego też tak istotny jest proces uważnej produkcji każdego produktu. O powszechności zastosowania oraz uniwersalności jaką cechują się uszczelki gumowe stanowi jej elastyczność i łatwość dopasowania się do powierzchni właściwie każdego typu. Ponadto są one bardzo odporne na wodę, a ich własności izolacyjne - zarówno elektryczne, jak i cieplne czy akustyczne - są bardzo wysokie. Przedmioty charakteryzują się także znikomą przepuszczalnością gazów.
Korkowe uszczelki powstają z płyt będących połączeniem drobnoziarnistego granulatu korkowego z elastomerem NBR. Dzięki swoim właściwościom (średniej odporności na rozrywanie, wysokiej odporności na kruszenie, paliwa itp.) doskonale nadają się do wykorzystania w warunkach o maksymalnej temperaturze równej 100°C oraz ciśnieniu 3MPa, pod dużym naciskiem, w obecności benzyny, olejów, rozpuszczalników, tłuszczów oraz innych substancji. Mają zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym czy maszynowym oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest niskie ciśnienie zamykające. Doskonale sprawdzają cię w małych silnikach, filtrach, miskach, pompach.
Uszczelki wycinane z płyt uszczelkarskich stosujemy przede wszystkim do uszczelnień połączeń kołnierzowych, pokryw, śrubunków, dwuzłączek, itp. Uszczelki wykonujemy z płyt GAMBIT, POLONIT , TEMAC.
Charakterystyka i właściwości:
 • grubość od 0,5 do 5,0 mm
 • wymiary i odchyłki wymiarowe wg PN-86 H-74374/02 do 04
 • wysoka odporność na działanie rozpuszczalników, olejów oraz innych środków
 • trwałość i wytrzymałość mechaniczna
 • doskonała gazoszczelność
 • odporność termiczna
Dzięki takim parametrom uszczelki świetnie sprawdzą się nawet w bardzo wymagających warunkach. Nadają się do pracy zarówno z płynami zimnymi jak i gorącymi, z parą wodną, alkoholami, środkami chemicznymi itd.
Do podstawowych zalet uszczelnień teflonowych zaliczyć trzeba możliwość wykorzystania w każdych, nawet najbardziej wymagających warunkach. Teflon jako termoplast charakteryzuje się przede wszystkim:
 • wysoką stabilnością termiczną, odpornością na działanie temperatury od -150 do +260 stopni, a także wysoką temperaturą topnienia (+320 stopni)
 • bardzo niskim współczynnikiem tarcia (najniższy wśród istniejących tworzyw sztucznych)
 • odpornością na działanie szkodliwych związków chemicznych, rozpuszczalników i innych agresywnych mediów
 • izolacją elektryczną
 • niskim współczynnikiem dielektrycznym
 • udarnością (świetnie znosi obciążenia uderzeniowe)
 • doskonałymi właściwościami ślizgowymi oraz ścieralnymi
 • niepalnością
Ciężar właściwy teflonu oscyluje pomiędzy 2,14 a 2,19 g/cm3, zaś twardość w skali D wg Shorea od 55 do 59. Wykorzystuje się go w wielu gałęziach przemysłu, przede wszystkim w elektrotechnice, a także w technikach wysokiej częstotliwości. Używa się go jako półproduktu przeznaczonego do produkcji detali z użyciem metody obróbki skrawaniem, takich jak pierścienie uszczelniające, części izolacyjne czy szyny prowadzące.

dotacje

Drukuj
icon
Dane kontaktowe

ul. Nowa Biała 34C, 09-411 Biała

(24) 268 12 04

(24) 262 72 90

fax (24) 262 72 96

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strony www płock

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Dla Państwa wygody strona Techmat korzysta z plików cookies i podobnych technologii, m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych.

Czym są pliki cookies?

Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez strony internetowe, które odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

Jakie pliki cookies stosujemy?

Strona Techmat stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne czyli pozwalające "pamiętać" o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). Pliki cookies na stronie Techmat wykorzystywane są jedynie w następującym zakresie:

 • cookies google-analytics.com - statystyki dla strony Techmat
 • cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji) przechowujące informacje dotyczące :
  • komunikatów wyświetlanych użytkownikowi na ekranie w elementach interaktywnych, takich jak formularze,
  • wyświetlonych banerów , które mają pojawić się tylko 1 raz,
  • zalogowania użytkownika do panelu strony

Techmat umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie mechanizmu cookies na stronie. Są to m.in. podmioty udostepniające "tzw. wtyczki społecznościowe, w szczególności serwisy Facebook, Youtube"

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.